ช่วยฝึกฝนคนไทยให้นำ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
ไปสู่คนไทยด้วยกัน…
ถูกต้องตามพระคัมภีร์ ตอบโจทย์คนไทย

Gospel Tools for Thailand

เครื่องมือการประกาศและสร้างสาวก - โดยคนไทยเพื่อคนไทย

Apps

A Targeted for Thailand adaptation of CCC’s Knowing God Personally, bundled with Animations & Videos for communicating the Truths of God & the Gospel to Thais.

Videos

สั้นๆ แต่น่าติดตาม เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า การทรงสร้าง การล้มลงความบาป กฏบัญญัติ บาป การพิพากษา พระเยซู ไม้กางเขน การฟื้นขึ้นจากความตาย การกลับใจใหม่และความเชื่อ – มีพลังพกพาได้และกระชับ เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่

Bible Studies

บทเรียนพระคัมภีร์ เขียนขึ้นเพื่อคนไทย ชี้นำนักเดินทางไปสู่หนทางแห่งชีวิต – ได้เห็นพระลักษณะและมาตรฐานของพระเจ้า ความบาปของมนุษย์ การพิพากษา พระเยซู การทรงไถ่ และการกลับคืนดีกัน – เพื่อมาถึงชีวิตใหม่ในพระคริสต์

 

 

Videos

จับใจ กระชับ วีดีโอสำหรับการประกาศและสร้างสาวก ถูกต้องตามพระคัมภีร์ คุณภาพดีที่สุด พร้อมกับคำถามสำหรับการพูดคุยกับน้องเลี้ยงหรือกลุ่มเซลล์ แชร์ง่าย ผ่าน social หรือที่ไหนก็ได้ ดาวน์โหลดฟรี เปิดดูในแอปก็ได้

Details & Downloads

 

รู้จักพระเจ้า.ไทย

เว็บไซต์ประกาศพระกิตติคุณ ผ่านวีดีโอ คำพยานชีวิต และมีระบบเรียนออนไลน์โดยใช้อาสาสมัครเป็นพี่เลี้ยง พร้อมคอยช่วยพูดคุยกับนักเรียน และผู้แสวงหา เว็บนี้ทำโดยความร่วมมือระหว่างหลายองค์กร หลายคริสตจักร และทำเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน

Go To KnowGod.in.th

Updates from Facebook 

[fts_facebook id=gospeltoolsthailand posts_displayed=page_only posts=5 title=no description=no words=45 type=page loadmore=button grid=yes space_between_posts=20px colmn_width=350px center_container=yes image_stack_animation=yes hide_like_option=yes]T

เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสื่อดีๆ ที่มาจาก...

client9

The Jesus Film

God Bless You

the Bible Project

Our Daily Bread

Way of The Master

 

 

ติดต่อเรา

เครื่องมือของท่านเพื่อช่วยฝึกฝนคริสตจักร ไทยให้เข้าถึงคนไทยได้ด้วยพระกิตติคุณของ พระเยซูคริสต์ ถูกต้องตามพระคัมภีร์ เข้ากับวัฒนธธม

ติดต่อได้ที่

Thailand Campus Crusade for Christ
230/88 Viphavadi-Rangsit Rd.,
Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

Contact Details

Email Us or Facebook Us Below!